Skrivetips: Aristoteles om plott

Flere av begrepene som inngår i Aristoteles beskrivelse av plottet i Poetikken er tvetydige, og flere selvmotsigelser er uløste i rådende tolkninger. Dette er et forsøk på å løse disse problemene ved finne en tolkning hvor bitene passer sammen, løser selvmotsigelser og gir mening i den virkelige verden.