DEN NARRATIVE HANDLINGEN

Forløpet av hendelser som utgjør den indre filmen teksten vekker i leseren kan vi kalle den narrative handlingen eller bare handlingen. Handlingen virker på lesernes empatiske og analytiske apparater på samme måte som andre handlinger de måtte overvære; lesere kan bry seg om fortellingens figurer og bli skremt av fortellingens farer slik de kan bry seg om eller bli skremt av virkelige personer og hendelser.

SKRIVEHANDLINGEN

Skrivende fortellere har til alle tider interessert seg for leseren og lesehandlingen. Årsaken er enkel. Lesningen er skrivehandlingens vanlige mål, og språklige fortellere har gjennom prøving og feiling, tilfeldige oppdagelser og målrettet eksperimentering funnet strategier for å stimulere lesernes perseptive, semantiske, empatiske og analytiske apparater.

LESEHANDLINGEN

Romanleseren kikker opp fra boka og utbryter: “Denne tingen er fantastisk, den er akkurat som en film, bare inne i hodet.” Det småvittige internettmemet fanger et sentralt poeng.

LITTERATURVITENSKAPELIGHET

De desillusjonerte I William Shakespeares teaterstykke Hamlet tolker prins Hamlet menneskene rundt seg gjennom en strategi med tre hjørner: observert kroppsspråk og atferd, situasjonen som helhet og innsikt i menneskenaturen.

DE LYVER FOR DEG HER

Marina Ovsjannikova jobbet i desken på den statskontrollerte fjernsynskanalen Kanal 1, en av de største i Russland. Jobben hennes var, ifølge den uavhengige journalisten Farida Rustamova, å oversette direkte tale fra utenlandske politikere, forretningsfolk, kulturpersonligheter og vanlige mennesker til russisk.

UKRAINA SOM FORSVARER AV DEMOKRATI

Jeg hører av og til at dekningen av den russiske Ukraina-invasjonen er ubalansert, underforstått at Russlands og Putins beveggrunner for å invadere ikke blir rettferdig behandlet i pressen.

FORELESERENS DØD

— et post mortem etter en bachelor i litteraturvitenskap Nylig fikk jeg beviset på fullført bachelor i litteraturvitenskap med tilleggsgruppe i filosofi fra universitetet i Oslo.

KARTET SOM EKSPLODERTE

Utenfor synsranden til hovedstadens teaterkritikere og noen skarve kilometer fra Henrik Ibsens fødeby ligger industribyen Porsgrunn. Sentrum består av en gate som begynner ved rådhuset og ender i et digert kjøpesenter.

FRA A TIL NÅ AV ELLISIV LINDKVIST

Forlaget kaller Ellisiv Lindkvists bok Fra a til nå en roman, men de kunne like gjerne kalt den et dikt eller en novelle. Den er en krysning av de tre formatene.

REISE TIL MENNESKENE AV HILDE BRUNSVIK

Reise til menneskene er Hilde Brunsviks tredje roman, og det har gått seksten år siden Stemmen fra 2001. Romanen har klare kvaliteter i et presist språk, fine observasjoner og et autentisk preg, mens svakheter ved oppbyggingen trekker noe ned.